Aktualności - klasy I

Szanowni Rodzice

Informujemy, że 19 marca 2024 r. rozpocznie się rekrutacja dzieci do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Lesznowola.

 

Do I klasy szkoły podstawowej zapisywane są dzieci zamieszkujące w obwodzie danej szkoły. Nie ma możliwości zapisu dziecka do I klasy szkoły podstawowej innej niż szkoła obwodowa.

 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie w terminach określonych przez Wójta Gminy Lesznowola w Zarządzeniu nr 5/ 2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. (załącznik nr 1).

Rekrutacja po raz pierwszy będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu „Nabór Vulcan”. Poniżej link do systemu:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/gminalesznowola/

 

System elektroniczny umożliwi Rodzicom:

  • dostęp do procedur rekrutacji i wniosku o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej,
  • obserwację etapów procesu rekrutacji,
  • komunikację z komisją rekrutacyjną,
  • a także dla osób, które dysponują profilem zaufanym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym, składanie dokumentów oraz ich uzupełnianie „on line” do momentu weryfikacji wniosku przez komisję rekrutacyjną.

 

W systemie „Nabór Vulcan” zamieszczone zostały oferty placówek oraz zasady rekrutacji. Prosimy o terminowe składanie dokumentów i postępowanie zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

 

 

Z wyrazami szacunku

/Wójt Gminy Lesznowola/

 

Załącznik:

Zarządzenie nr 5/2024 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola.

Logowanie dla nauczycieli