Zespół redagujący stronę

Zespół redagujący stronę internetową szkoły stanowią wszyscy pracownicy szkoły!

Artykuły i publikacje trafiają od autorów do liderów, tj. przewodniczących zespołów przedmiotowych, którzy po sprawdzeniu publikują artykuły na szkolnej stronie internetowej.

Jak utworzyć nowy artykuł na stronie szkoły - instrukcja krok po kroku

Członkowie zespołu:

 • Agnieszka Huber – dyrekcja szkoły;
 • Bożena Bogucka – dyrekcja szkoły;
 • Mariusz Nowakowski – dyrekcja szkoły;
 • Monika Gołębiewska-Chojnacka – zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej;
 • Patrycja Dolińska – zespół nauczycieli wspomagających;
 • Marzena Durołek – zespół nauczycieli wspomagających;
 • Ewa Ogrodnicka – zespół nauczycieli matematyki;
 • Krystyna Balcerzak – zespół nauczycieli terapii pedagogicznej;
 • Wojciech Wajda – zespół nauczycieli humanistów;
 • Judyta Zwolan – zespół nauczycieli świetlicy;
 • Maciej Wyrzykowski - zespół nauczycieli świetlicy;
 • Milena Wrońska-Stochel – nauczyciel języka polskiego;
 • Emilia Zołotucho – obiady;
 • Małgorzata Wójcicka – sekretarz szkoły;
 • Anita Skalska – nauczyciel języka angielskiego;
 • Joanna Stępień – nauczyciel biologii;
 • Barbara Szewczak – biblioteka;
 • Kamil Bieńkowski – etyka;
 • Renata Macieja – kierownik stołówki;
 • Agnieszka Lubańska – nauczyciel edukacji wczesnoszkonej;
 • Renata Paterewicz-Makowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;

Członkowie zespołu w przypadku problemów technicznych zwracają się o pomoc do informatyków:

 • Elżbieta Marczak;
 • Barbara Soacha;
 • Iwona Zygał;
 • Tomasz Domeradzki.

Nad całością treści publikowanych na stronie czuwa p. Barbara Socha.

Nad prawidłowym działaniem strony czuwa p. Tomasz Domeradzki.

Dyrekcja

Logowanie dla nauczycieli