Zespół redagujący stronę

Zespół Redagujący Stronę internetową szkoły stanowią wszyscy pracownicy szkoły!

     Artykuły i publikacje trafiają od autorów do Liderów tj. przewodniczących zespołów przedmiotowych którzy po sprawdzeniu publikują artykuły na szkolnej stronie internetowej.

Członkowie zespołu:

 • Agnieszka Huber – dyrekcja szkoły;
 • Bożena Bogucka - dyrekcja szkoły;
 • Monika Gołębiewska-Chojnacka – zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej;
 • Patrycja Dolińska - zespół nauczycieli wspomagających;
 • Ewa Ogrodnicka - zespół nauczycieli matematyki;
 • Krystyna Balcerzak - zespół nauczycieli terapii pedagogicznej;
 • Wojciech Wajda - zespół nauczycieli humanistów;
 • Judyta Zwolan - zespół nauczycieli świetlicy;
 • Milena Wrońska - Stochel - nauczyciel języka polskiego;
 • Magdalena Nowakowska - zespół nauczycieli religii;
 • Luiza Adamczyk –  (obiady);
 • Małgorzata Wójcicka – sekretarz szkoły;
 • Agnieszka Jezierska - nauczyciel historii;
 • Anita Skalska - nauczyciel języka angielskiego;
 • Joanna Stępień - nauczyciel biologii;
 • Barbara Szewczak - biblioteka;
 • Kamil Bieńkowski - etyka;
 • Renata Macieja - kierownik stołówki;
 • Agnieszka Lubańska - nauczyciel edukacji wczesnoszkonej;
 • Dorota Jaksik - nauczyciel edukacji wczesnoszkonej:
 • Renata Paterewicz - Makowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkonej:
 • Patrycja Dolińska - nauczyciel wspomagający, terapeuta;

Członkowie zespołu w przypadku problemów technicznych zwracają się o pomoc do informatyków:

 • Elżbieta Marczak
 • Barbara Soacha
 • Iwona Zygał
 • Tomasz Domeradzki

Nad całością treści publikowanych na stronie czuwa p. Barbara Socha.

Nad prawidłowym działaniem strony czuwa p. Tomasz Domeradzki

Dyrekcja.

on 13 październik 2017
Odsłony: 3623